Förbundet

Juristförbundet är alla juristers och juridikstuderandes gemensamma intresse- och serviceorganisation.

Bli medlem

Tillsammans bygger vi ett rättvist Finland där rätten tillhör alla.