Förmåner och tjänster

Medlemskap i Juristförbundet lönar sig. Som medlem har du tillgång till många förmåner och skräddarsydda tjänster.

Tillsammans bygger vi ett rättvist Finland där rätten tillhör alla.

Juristförbundets medlemmar bildar Finlands största organisation för jurister.

Karriärtjänster

Vi erbjuder information, tjänster och nya perspektiv i alla skeden av dina karriär. Vi har ett stort utbud, allt från rekrytering till mentorskap och karriärcoachning.

Arbete och karriär

Rådgivning i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden

Vår rådgivning hjälper medlemmarna med alla deras frågor som gäller arbetslagstiftningen och arbetslivet.

Rådgivning i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden

Arbetslöshetskassa

Genom att höra till Juristförbundet och Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa får du tillgång till dels högklassiga tjänster och förmåner, dels skydd under studierna, i arbetslivet och vid eventuell arbetslöshet.

Arbetslöshetskassa

Utbildningar och evenemang

Vi erbjuder våra medlemmar utbildningar, evenemang, webbinarier och nätverksmöten. Bekanta dig med vårt stora utbud och delta på det sätt som passar dig bäst!

Bekanta dig med alla utbildningar och evenemang

Frågor om medlemsförmånerna?

Vår medlemsservice svarar på alla dina frågor om medlemskap och förmåner!

jasenrekisteri@juristiliitto.fi