Intressebevakning

Vi bevakar våra medlemmars yrkesintressen.

Rådgivning i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden

Vår rådgivning om anställnings- och tjänsteförhållanden hjälper våra medlemmar i alla situationer som rör arbetslagstiftningen och arbetslivet, till exempel vid upprättande av arbetsavtal, byte av arbetsplats, hot om uppsägning, vid familjeledigheter, i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor eller i frågor som gäller semestrar.

Läs mer

Vi bygger ett rättvist Finland

Juristförbundet är alla juristers och juridikstuderandes gemensamma intresse- och serviceorganisation.