Juristförbundet

Intresse- och expertorganisationen Juristförbundet är alla juristers enda gemensamma organisation i Finland.