Blogit 9.9.2016

Oikeus ja kohtuus työelämässä – onko sitä?

Mia Paju

Työelämässä on paljon myyttejä ja hokemia, jotka estävät työkulttuurien uudistamista. Paikallisen sopimisen uskotaan olevan yleissitovuuden vastakohta, vaikka jo nyt monet työehtosopimukset sallivat paljon paikallista sopimista. Yleissitovuus ei myöskään merkitse työnantajalle järjestäytymispakkoa, eikä se ole perustuslain vastainen. Lisäksi unohtuu, että yleissitovuus torjuu harmaata taloutta ja epärehellistä kilpailua. Työmarkkinaneuvotteluissa riidellään lillukanvarsista, vaikka edessä olisi oikeitakin kysymyksiä ratkottavana. Nyt tarvitaan luottamusta ja sopimista, aitoa sopimista yhdessä.

Uusien pelisääntöjen rakentaminen työelämään on jo alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä selvittää nyt työaikaa koskevan lainsäädännön päivittämistä nykypäivään sopivaksi.  Myös itsensä työllistäjien työttömyysturvan ja työttömyysvakuutusjärjestelmän parantamiseen etsitään uusia lääkkeitä.

Jotta tulevaisuudessakin Suomesta löytyisi työoikeuden osaajia, tulisi työoikeuden opetukseen ja tutkimukseen panostaa. Työoikeuden opetuksen tila on kuitenkin Suomessa huolestuttava. Työoikeuden professuureja on lakkautettu. Hallitus ei myöskään ole hyödyntänyt tarpeeksi työoikeuden osaajien asiantuntemusta. Lakimiesliito haluaa tuoda asiantuntijat mukaan keskusteluun työelämän nykytilasta. Työ ja oikeus -foorumissa tavoitellaan avauksia siitä, millaista työoikeutta tulevaisuudessa tarvitaan.

 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit